Wiegendood

De Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW) van de NVK onderzoekt alle gevallen van wiegendood.

Van wiegendood is sprake als het gaat om het plotseling en onverwacht overlijden van een kind in de eerste twee levensjaren, dat ogenschijnlijk gezond of althans niet duidelijk ziek was, en bij wie ook postmortaal geen lichamelijke aandoening is vastgesteld die op zichzelf het overlijden voldoende verklaart.

Het onderzoek bestaat onder meer uit een gesprek met de ouders. Als de ouders ermee instemmen, krijgt de werkgroep hun naam en adres door en wordt een afspraak gemaakt door een kinderarts van de werkgroep voor een gesprek bij de ouders thuis. Het doel hiervan is standaardgegevens te verzamelen over de voorgeschiedenis en de toedracht van het overlijden en overgebleven vragen van de ouders te beantwoorden.

Op deze wijze worden systematisch belangrijke gegevens verzameld om de kennis van wiegendood op peil te houden en verandering in risicofactoren tijdig te signaleren. Dit is van groot belang voor de preventie van deze aandoening.

 

Voor de samenstelling, de werkwijze en de contactgegevens van de LWW gaat u naar:

 

Contactpagina LWW

 

Digitaal loket

Mijn sectie