Symposium Concentratie van zorg en ALV

Datum: donderdag 2 november

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Lokatie: Landgoed De Horst, Driebergen

 

Het symposium is vooral bestemd voor leden van de NVK, maar mocht u als niet-lid interesse hebben dit bij te wonen neemt u dan gerust contact op met de NVK.

Dit kan op nvk@nvk.nl of telefoonnummer: 088-2823306.

Tijdens het Symposium 'Concentratie van zorg' zullen inspirerende sprekers ons meenemen in hun ervaringen met en kijk op concentratie van zorg binnen de (kinder)geneeskunde. Hierbij zal het effect van concentratie van zorg op de ontwikkeling van het vak kindergeneeskunde een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Ook de potentiële gevolgen van concentratie van zorg voor de opleiding tot (algemeen) kinderarts komen uitgebreid aan bod.

Tussen deze key-onderwerpen door zullen secties van de NVK hun gedachten en ontwikkelingen ten aanzien van concentratie van zorg aan u presenteren in een korte pitch, gevolgd door een discussie met u.

Het symposium eindigt na een warme maaltijd met een afsluitende interactieve sessie, waarbij uw mening en ideeën zeer op prijs worden gesteld. Deel met ons wat er leeft in uw vakgroep en/of sectie!
Aansluitend aan het symposium zal de najaars-ALV van de NVK plaatsvinden.

Een gedetailleerd tijdschema vindt u hier (pdf). De deelnemers krijgen voor dit symposium twee accreditatiepunten.

U bent van harte welkom op 2 november aanstaande op Landgoed De Horst in Driebergen! De inschrijving loopt van 25 september t/m 29 oktober.

Inschrijven symposium en ALV

Digitaal loket

Mijn sectie