Geneesmiddelen

Inleiding

Vanaf 1 januari 2017 is de NVK Commissie Geneesmiddelen actief. De voormalige Werkgroep Dure- en weesgeneesmiddelen is in deze commissie opgegaan. 

Loket voor vragen

Heeft u een vraag over de beschikbaarheid en/of vergoeding van geneesmiddelen (gewone of add-ons), dan kunt u deze voorleggen aan de Commissie Geneesmiddelen via nvk@nvk.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag over een geneesmiddel, dan kunt u terecht bij het Kinderformularium via info@nkfk.nl.

Add-on medicatie

Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling in het ziekenhuis (dus naast het DBC-zorgproduct) in rekening kunnen worden gebracht.

Informatie

  • Een presentatie over het nieuwe beleid, de voorgeschiedenis en een lijst met contactpersonen bij de secties;
  • De lijst van alle geregistreerde en off-labelindicaties met daarbij ook de uniforme informatie van de zorgverzekeraars of de patiënt aanspraak kan maken op vergoeding. Dit is een hulpbestand, dat goed bruikbaar is als overzicht, maar dat niet de werkelijkheid in de ziekenhuizen representeert. Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen heeft dit zogenaamde masterbestand verrijkt met een selectie van indicaties voor kinderen. Lees eerst goed de toelichtingen in het masterbestand.  
  • Een beslisboom voor het beoordelen van nieuwe off-label add-on indicaties (via de secties).


Relevante bestanden

Presentatie
Masterbestand
Beslisboom


Relevante links

www.add-on-2017.nl
nkfk.nl


Relevante berichten

Per 1 januari 2017 collectief beleid add-ons


 

 

Digitaal loket

Mijn sectie