Berichten

Comm: richtlijn Invag. kinderleeftijd

13-2-2017

De conceptrichtlijn Invaginaties op kinderleeftijd is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie aangeboden aan het NVK bestuur ter becommentariëring. Deadline is 31 maart.

Namens de NVK participeerde Drs. S.D.M. Theun-Valks, kinderarts MDL, in de werkgroep. Doel van deze richtlijn is een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de diagnostiek en behandeling van patiënten, op de kinderleeftijd, met een invaginatie.

Naar de commentaarronde richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd (alleen leden)
 

Digitaal loket

Mijn sectie