Berichten

Comm: JGZ-richtlijn heupdysplasie

13-2-2017

De concept JGZ-richtlijn Heupdysplasie is door Het Nederlands centrum Jeugdgezondheidszorg aan het NVK bestuur aangeboden ter becommentariëring. Deadline is 14 april.

De richtlijn geeft achtergrondinformatie over heupdysplasie, screening op heupdysplasie, verwijscriteria, communicatie met ouders en de samenwerking met ketenpartners.

Naar de commentaarronde JGZ-richtlijn heupdysplasie (alleen leden)
 

Digitaal loket

Mijn sectie