Berichten

Gezondheidsraad: injectie vitamine K

11-4-2017

De Gezondheidsraad adviseert vandaag de minister van VWS om zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen, na de geboorte vitamine K toe te dienen via een intramusculaire injectie. Dat vermindert het risico op het ontstaan van bloedingen die tot levenslange invaliditeit kunnen leiden. 

Nu krijgen zuigelingen vitamine K oraal toegediend. Een aantal jaar geleden is de dosis voor zuigelingen die borstvoeding krijgen verhoogd, omdat in Nederland vergeleken met het buitenland meer bloedingen voorkwamen bij een risicogroep van borstgevoede zuigelingen met een verstoorde vetopname.

Dit werd ingevoerd na advies van de Gezondheidsraad en de NVK, naar aanleiding van promotie-onderzoek door Peter van Hasselt, kinderarts metabole ziekten in het UMC Utrecht. Om het effect te monitoren werd een NSCK-signalering ingesteld.


De verhoging blijkt  niet te leiden tot een vermindering van het aantal bloedingen bij de genoemde risicogroep. Omdat niet bij de geboorte te voorspellen is welke zuigelingen tot de risicogroep behoren, adviseert de raad nu het beleid voor alle borstgevoede zuigelingen opnieuw aan te passen.


De raad adviseert over te gaan op toediening van één milligram vitamine K via een eenmalige intramusculaire injectie vlak na de geboorte, omdat deze vorm in het buitenland gunstige resultaten laat zien. Belangrijke overweging daarbij is dat de gegevens uitwijzen dat deze vorm van toediening ook goed werkt bij zuigelingen met een verstoorde vetopname, terwijl er bij orale toediening onzekerheden zijn over de opname van vitamine K.


De raad adviseert om aan ouders die hun kind niet willen laten injecteren een oraal alternatief te bieden. 

Naar het advies van de Gezondheidsraad


In de komende Kinderarts en samenleving een interview met Peter van Hasselt, kinderarts metabole ziekten in het UMC Utrecht, over de NSCK-signalering vitamine K en het advies van de Gezondheidsraad

 

 

Digitaal loket

Mijn sectie