Berichten

Voordracht nieuwe bestuursleden NVK

21-4-2017

Het NVK-bestuur zal tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 15 juni 2017 in Papendal voordragen als nieuwe bestuursleden Gert Jan van der Burg (kinderarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Margot Ernst-Kruis (kinderarts in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort).

De voor te dragen nieuwe bestuursleden zullen nader worden geintroduceerd in Kinderarts en samenleving nr. 3 (juni). Deze interviews komen samen met de vergaderstukken tevens op de website beschikbaar.

Digitaal loket

Mijn sectie