Berichten

Commentaar: behandeling migraine

7-5-2017

De conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie en overgebruikhoofdpijn en spanningshoofdpijn is door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) aan het NVK bestuur aangeboden ter becommentariëring. Deadline is 5 juni. 

De richtlijn is in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie ontwikkeld. Het doel van deze richtlijn is de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van patiënten met migraine en/of medicatieovergebruikshoofdpijn te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. In deze richtlijn worden aanbevelingen geformuleerd die professionals in de zorg hiertoe de handvaten geven. De richtlijn heeft betrekking op zowel volwassenen als kinderen.

Naar de commentaarronde (alleen leden)

Digitaal loket

Mijn sectie