Berichten

Position paper NVK 'Rookvrije generatie'

17-5-2017

De NVK streeft naar een rookvrije samenleving. In een position paper stelt de NVK dat de vereniging zich in het bijzonder daarvoor inzet vanwege haar betrokkenheid bij de gevolgen van roken voor (ongeboren) kinderen.

Position paper 'Rookvrije generatie'
 

In het position paper stelt de vereniging zich volledig achter het KNMG standpunt Tabaksontmoediging -naar een rookvrije samenleving en het concept van de rookvrije generatie, zoals dat wordt uitgedragen door de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze Alliantie is een samenwerkingsverband van vele organisaties, waaronder de NVK, die gezamenlijk het roken bestrijden.

Dit betekent dat de NVK onder meer de volgende maatregelen bepleit:

- een forse accijnsverhoging op tabak en minder verkooppunten;
- een totaal verbod op zichtbare uitstalling van tabak;
- plain packaging;
- minder invloed van de tabaksindustrie;
- gratis hulpverlening zonder aanspraak op het eigen risico (aanstaande) ouders of adolescenten met een tabaksverslaving.


Verder stelt de NVK in het position paper dat de NVK zich ervan bewust is dat kinderartsen een rolmodel voor hun patiënten zijn en een belangrijke bron voor informatie over de schadelijke effecten van roken. "Zij dienen actief ouders en adolescenten aan te moedigen te stoppen met roken. Zij roken niet op de werkplek en zij ruiken niet naar rook."

Ook pleit de NVK voor het volledig rookvrij maken van alle ziekenhuizen in Nederland. 

Position paper 'Rookvrije generatie'

Op woensdag 31 mei vindt in Utrecht (Domus Medica) vanaf 16.00 uur het symposium 'Maak de zorg rookvrij' plaats. 

Naar programma en aanmeldenMeer info:


Dossier Kinderen en roken


 

Digitaal loket

Mijn sectie