Berichten

Oproep: bijeenkomst richtlijn palliatieve zorg

2-4-2012

Op 25 april vindt in Amersfoort een werkconferentie plaats in het kader van de NVK-richtlijn Palliatieve zorg bij kinderen. Doel is het formuleren van aanbevelingen rond organisatie van kinderpalliatieve zorg. Aanmelden kan uiterlijk 10 april via modderman@nvk.nl. .

 

Uitnodiging en programma werkconferentie richtlijn Palliatieve zorg

 

 

In juli 2012 wordt naar verwachting de richtlijn Palliatieve zorg bij kinderen afgerond. De eindverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de richtlijn ligt bij de NVK, in de persoon van Eduard Verhagen. Er wordt samengewerkt met zeer veel verschillende organisaties, hulpverleners en ouders. De richtlijn geeft aanbevelingen op drie vlakken:
a) besluitvorming;
b) symptoombehandeling;
c) organisatie van zorg.
In de eindfase is er nu veel aandacht voor aanbevelingen rondom de optimale organisatie van zorg.

 

Bijeenkomst voor aanbevelingen op 25 april
Op woensdagmiddag 25 april vindt in de Kloosterkerk te Amersfoort een bijeenkomst plaats rondom organisatie van kinderpalliatieve zorg (zie uitnodiging). Tijdens deze bijeenkomst worden in teams aanbevelingen geformuleerd op het gebied van organisatie van de kinderpalliatieve zorg.

 

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de palliatieve zorg voor kinderen, en verwacht een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren bij het ontwikkelen van aanbevelingen voor de organisatie van palliatieve zorg voor kinderen. Wilt u een bijdrage leveren of kent u professionals of ouders van patiënten die dit kunnen?

 

Aanmelden
Meld uzelf aan voor 10 april a.s. door een email te sturen naar Margriet Modderman, projectondersteuner richtlijn Palliatieve zorg bij kinderen: Modderman@nvk.nl .

Digitaal loket

Mijn sectie