Berichten

Nieuwe perinatale richtlijnen beschikbaar

25-7-2012
De richtlijnen ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap’ en ‘Dreigende vroeggeboorte’ zijn nu in definitieve vorm beschikbaar via de NVK website. 


De richtlijnen, waaraan enkele leden van de NVK hebben meegewerkt, werden op 8 juni 2011 door het NVK bestuur geautoriseerd. De NVOG heeft de NVK geïnformeerd dat de definitieve versie nu beschikbaar is. De eerste richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de zorg van zwangere vrouwen met een hypertensieve aandoening. De richtlijn bespreekt niet de indicaties voor het beëindigen van de zwangerschap op maternale indicatie, maar beperkt zich bij de behandeling tot de medicamenteuze behandeling. De tweede richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de zorg van zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte.
Digitaal loket

Mijn sectie