Prijs voor de jonge onderzoeker

De NVK reikt elk jaar een prijs uit aan een jonge kinderarts-onderzoeker voor origineel en uitmuntend onderzoek in de kindergeneeskunde. Alle kinderartsen tot en met 39 jaar (zie reglement) kunnen meedoen.

De prijs wordt gesponsord door Pfizer. De prijs bestaat uit de volgende bedragen:

1e prijs € 3.000,-
2e prijs € 2.000-
3e prijs € 1.000,-

 

Deelnemers worden ieder jaar opgeroepen een bijdrage te leveren. De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens een plenaire sessie op het NVK Congres in juni. Tijdens deze sessie presenteren de prijswinnaars  het onderzoek waarmee ze hebben deelgenomen.

 

Reglementen, oproepen en prijswinnaars 2017 en voorgaande jaren

2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 

 

 

Digitaal loket

Mijn sectie

 

(advertentie)