Landelijke kennistoets

De leerstof van het cursorsich onderwijs wordt halfjaarlijks getoetst. Ter voorbereiding op de toets kan de entreetoets worden gemaakt. 

De tweede helft van 2017 komen kinderorthopedie, MDL en kinderchirurgie aan bod. Toetsing vindt plaats in januari en februari 2018. Ter voorbereiding kan de pretoets gemaakt worden.

entreetoets kinderorthopedie, MDL en kinderchirurgie zonder antwoorden

entreetoets kinderorthopedie, MDL en kinderchirurgie met antwoorden

 

Digitaal loket

Mijn sectie