Landelijke kennistoets

De leerstof van het cursorsich onderwijs wordt halfjaarlijks getoetst. Ter voorbereiding op de toets kan de entreetoets worden gemaakt. 

De eerste helft van 2017 komen de onderwerpen psychiatrie, neurologie en EAA aan bod. Toetsing vindt plaats in juli en augustus 2017. Ter voorbereiding kan de pretoets worden gemaakt.

entreetoets psychiatrie, neurologie en EAA zonder antwoorden

entreetoets psychiatrie, neurologie en EAA met antwoorden

 

Digitaal loket

Mijn sectie