Landelijke kennistoets

De leerstof van het cursorsich onderwijs wordt halfjaarlijks getoetst. Ter voorbereiding op de toets kan de entreetoets worden gemaakt. 

De tweede helft van 2016 komen de onderwerpen haematologie, oncologie en oogheelkunde aan bod. Toetsing hiervan vindt plaats in januari en februari 2017. De toetsvragen met antwoorden zullen gedurende een beperkte periode op de website staan, zodat deze kan worden nabesproken.

Landelijke toets tweede helft 2016 met antwoorden  

 

De eerste helft van 2017 komen de onderwerpen psychiatrie, neurologie en EAA aan bod. Toetsing vindt plaats in juli en augustus 2017. Ter voorbereiding kan de pretoets worden gemaakt.

entreetoets psychiatrie, neurologie en EAA zonder antwoorden

entreetoets psychiatrie, neurologie en EAA met antwoorden

 

Digitaal loket

Mijn sectie