Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO)

Het CSO beoordeelt en registreert subspecialistische opleidingen en opleiders. Ook beoordeelt het CSO fellowmeldingen en de aanvragen voor (her)registratie van kinderartsen-subspecialist. Hiervoor worden (administratie)kosten in rekening gebracht.

Meer info over het doel van het CSO en de samenstelling ervan vindt u in de rubriek Organisatie, onderdeel Commissies e.a., onderdeel CSO.

Naar het CSO

Contactpersonen NVK bureau

Truus Lith, secretaresse, cso@nvk.nl, telefoon (030) 282 3 349
 

 

 

 

Digitaal loket

Mijn sectie