Nieuws

Nieuwsbrief Voorjaar 2016

18-1-2016

Hier vind je de nieuwsbrief van het voorjaar 2016. Voor sommige artikelen wordt verwezen naar de website. De bijlagen zijn hieronder ook direct te downloaden.

Bijlage 1: dubbel lidmaatschap DJS

Bijlage 2: presentatie arbeidsmarkt

Bijlage 3: highlights TOP2020

Hieronder de belangrijkste highlights van TOP 2020:
- Ziektepresentaties in plaats van ziektebeelden. Dus niet meer een lange lijst met ziektebeelden die je moet afvinken, maar een korte lijst met klinische presentaties die je onder de knie moeten hebben als jonge klare.
- EPA's (Entrustable Professional Activities). Wat is dat nou weer, de nieuwe themakaart? Nee! EPA's gaan ervoor zorgen dat formeel wordt vastgelegd dat je aan het einde van de opleiding minder supervisie nodig hebt dan in jaar 1. Dat jij dus kan bepalen waar je wel of geen supervisie meer voor vraagt. Hiermee wordt groei naar zelfstandigheid in de opleiding bevorderd. Omdat dit volledig nieuw is in onze opleiding wordt nu onderzocht hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Hiervoor zullen de komende maanden pilots in een aantal academische en algemene ziekenhuizen plaatsvinden.
- OOG (Oordeel Opleidingsgroep) bespreking. Regelmatige bespreking van het opleidingsteam over de afzonderlijke AIOS. Hierbij wordt gekeken naar wat je al kan (EPA's), hoeveel kennis en ervaring je hebt (exposure aan klinische presentaties) en hoe je functioneert (competentiespecifieke groei en ontwikkeling). Hoe de OOG besprekingen exact vorm zullen krijgen staat nog niet vast. Ook hiervoor zullen pilots gedaan worden.
- de supervisiestage zal een vast onderdeel worden van jaar 4.
- Niet-klinische kerntaak. Omdat de kinderarts van de toekomst meer competenties moet bezitten dan alleen het medisch handelen komt er meer ruimte voor niet-klinische taken als wetenschap, leiderschap en onderwijs. In totaal zijn er 7 niet-klinische kerntaken. Tijdens de opleiding leert elke AIOS de basis van de niet-klinische kerntaken. Voor geïnteresseerde en getalenteerde AIOS is er binnen de opleiding ruimte om een niet-klinische kerntaak verder eigen te maken.
- Meer flexibiliteit in het differentiatiejaar. Afhankelijk van je ambities of juist lacunes kun je kiezen voor 1 tot 2 verdiepingsstages van 3 maanden. Voor de profileringsstage heb je keuze uit een enkelvoudige profilering (1 x 6 maanden) of, als er geen verdieping nodig is, een meervoudige profilering van 2 X 6 maanden. Dit kun je bijvoorbeeld (gedeeltelijk) gebruiken voor het ontwikkelen van een niet-klinische kerntaak.

Heb je goede ideeën voor de pilots EPA's en OOG of wil je graag meedenken over de locale uitvoering van TOP2020 dan kun je contact met de junior afdeling opnemen.