Cursus Kindergeneeskunde Financieel Gezond

De NVK heeft de cursus Kindergeneeskunde Financieel Gezond ontwikkeld. Hierin krijgen kinderartsen kennis en vaardigheden aangedragen die nodig zijn om een financieel gezonde afdeling in stand te houden. Van goede registratie van activiteiten tot het onderhandelen met de raad van bestuur over tarieven of investeringen. Deze cursus bestaat uit drie modules. Module 1 is gratis voor NVK-leden.


Eerstvolgende cursus:

12 december 2013 - Module 2: Versterken financiële positie kindergeneeskunde in uw ziekenhuis

Programma cursus en praktische informatie module 2

Naar het inschrijffomulier

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor alle kinderartsen, de financieel vertegenwoordigers van vakgroepen (‘BBC vertegenwoordigers’) en medisch managers van afdelingen kindergeneeskunde of ZBC's. Deelnemers zijn niet verplicht alle modules te volgen. Wel gaan we er bij module 2 van uit dat men over de basiskennis uit module 1 beschikt. Inhoud, leerdoelen en praktische informatie staan in de pdf-documenten beschreven.

Waarom is deze cursus belangrijk?

Lees hier de aanbeveling van de NVK

Modules


Module 1 – Ziekenhuisfinanciering en DOT 2013
  • Nog geen nieuwe cursusdata bekend 
  • Gratis

Programma cursus en praktische informatie module 1

Powerpointpresentatie module 1 (alleen leden)


Module 2 – Versterken financiële positie kindergeneeskunde in uw ziekenhuis
  • Eerstvolgende cursus op donderdag 12 december 2013
  • € 720 per deelnemer


Programma cursus en praktische informatie module 2


Module 3 – Ondersteuning op maat


Inhoudelijk programma eerder gegeven cursus module 3


Inschrijving

12 december 2013 - Module 2
Naar het inschrijffomulier

Voor module 3 kunt u zich rechtstreeks wenden tot:
Joris van der Putten
Joris@vanderputtenmedical.com
06 31 979 676

Mijn sectie