Commissie Beroepsbelangen (BBC)

Voor doel, samenstelling en contactinformatie van de commissie Beroepsbelangen wordt u doorverwezen naar de pagina van de commissie in de rubriek Organisatie.
 

Naar commissie Beroepsbelangen (BBC)

Vanuit de BBC zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.

Mijn sectie