Commissie Beroepsbelangen (BBC)

Voor doel, samenstelling en contactinformatie van de commissie Beroepsbelangen wordt u doorverwezen naar de pagina van de commissie in de rubriek Organisatie.
 

Naar commissie Beroepsbelangen (BBC)

Vanuit de BBC zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.

Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie