Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Commissie Beroepsbelangen (BBC)

Voor doel, samenstelling en contactinformatie van de commissie Beroepsbelangen wordt u doorverwezen naar de pagina van de commissie in de rubriek Organisatie.
 

Naar commissie Beroepsbelangen (BBC)

Vanuit de BBC zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK