Vluchtelingen

 

Middagsymposium 8 februari 2018, Stadstheater Arnhem

 

Als er één groep kinderen in Nederland is die uiterst kwetsbaar is, dan zijn het wel vluchtelingenkinderen. Deze kinderen hebben vaak zowel somatische als psychosociale klachten. Hiermee moeten ze in een ander land met een andere taal en cultuur en een ander zorgstelsel opgroeien tot stabiele volwassenen. Het goed opvangen en begeleiden van vluchtelingenkinderen is dan ook van groot belang en een taak van de hele zorgketen voor kinderen. 

We gaan tijdens dit middagsymposium uitgebreid in op o.a.:

  • Wie zijn ‘de vluchtelingenkinderen’ en hoe is de zorg op dit moment op regionaal en landelijk
         niveau geregeld?
  • Welke klachten spelen er, hoe identificeer en adresseer je deze en waar kun je met de klacht naar                   toe voor hulp?
  • Hoe communiceer je met kinderen en ouders uit een andere (ziekte)cultuur?

Met medewerking van:
drs. Marjolein van der Laan-Coenen, arts M&G, Stafarts GGD Noord- en Oost-Gelderland, Vice-voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland
drs. Albertine Baauw, Kinderarts, MScPH, Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Marianne Hendriks, Verpleegkundige afdeling MEKV, Secretaris V&VN-kinderverpleegkunde
drs. Leonoor Holtslag, AIOS kindergeneeskunde VUMC, lid JA-NVK, lid lustrumcommissie NVK

 

Doelgroep / Voor wie?

Kinderartsen, jeugdartsen, tropenartsen, Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, wijk-, kinder- en jeugdverpleegkundigen, medewerkers van COA en andere belangstellenden.

 

Details programma

De details van het programma vindt u in deze pdf

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren):

Artsen: € 100,-
Verpleegkundigen: € 75,-
Na 17 januari wordt het inschrijfgeld met € 20,- verhoogd.

 

Aanmelden

U kunt zich via deze link voor dit middagsymposium aanmelden

 

Accreditatieorganen

Geaccrediteerd door de NVK en ABSG (AJN) met 3 punten en door het Kwaliteitsregister V&V en VSR met 4 punten. Aangevraagd bij NVTG. 
(Bij voldoende belangstelling: AIGT en SICH)

 

Locatie

Stadstheater Arnhem
Velperbinnensingel 10
6811 BP Arnhem

 

Mijn sectie