Aanmelding symposia

Inzending van programma's voor symposia dient vóór 10 mei 2013 te geschieden, met een korte verantwoording voor achtergrond en leerdoelen van het symposium en keuze van de presentaties (titels van voordrachten, voorzitters en namen van sprekers). De voorkeur heeft een diversiteit in disciplines van de sprekers.

 

Voor het komende congres wordt u verzocht uw symposia (indien mogelijk) een interactief karakter te geven (niet expliciet met stemkastjes). Geeft u ook aan hoe u het interactieve karakter realiseert. De inzenders van de symposia ontvangen bericht op hun correspondentieadres. 

Bij acceptatie van het symposium moeten de abstracts vóór 21 juni 2013 zijn ingediend. Voor de abstracts van de symposia gelden de verderop beschreven aanwijzingen (Algemene richtlijnen abstracts).

 

Transparantie van belangen
U dient bij het indienen van het abstract te vermelden of er sprake is van mogelijke belangenverstrenegeling, conform de regels van de NVK. Over afgewezen symposia, vrije voordrachten of programmering kan niet worden gecorrespondeerd.

Naar de regels van de NVK over transparatie van belangen 

 

Kort samengevat zijn de aandachtspunten bij de beoordeling van symposia:
• Duidelijk doel/doelen geformuleerd
• Motivatie van het symposium
• Goed en volledig uitgewerkt (dus in principe met namen van sprekers)
• Reële tijdsplanning
• Interessant voor een voldoende groot publiek
• Diversiteit in disciplines van sprekers
• Bij voorkeur gedragen door een sectie, multidiciplinair team, werkgroep
• Achtergrond, leerdoelen, motivatie en verantwoording
• Doel waarvoor het symposium wordt ingediend.
• Voorkeur interactief

Mijn sectie