Buitenlandse sprekers

De mogelijkheid bestaat buitenlandse sprekers uit te nodigen teneinde een onderwerp meer cachet te verlenen. Vooraf overleg met de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen is vereist. Het definitief uitnodigen is pas mogelijk na toestemming van de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen en het bestuur van de NVK. De officiële invitatie wordt verstuurd door de secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Gastsprekers met een ander specialisme dan de kindergeneeskunde die op speciaal verzoek van de NVK spreken, zijn op de dag dat ze spreken vrijgesteld van inschrijfgeld.

Mijn sectie