Interactieve sessies

Het stramien van een interactieve sessies ziet er in grove lijnen als volgt uit.

 

De sprekers leggen tijdens hun voordracht een probleemstelling voor en stellen aan de hand daarvan één of twee multiple choice vragen. De deelnemers geven een antwoord door middel van stemkastjes. De antwoorden worden vervolgens geprojecteerd op het scherm. Hierna vindt een korte interactieve discussie plaats met de zaal. Tenslotte verduidelijkt de docent aan de hand van één dia het juiste antwoord.

 

Op deze manier willen we trachten een groot aantal voornamelijk klinische, laboratorium technische en beeldvormingsproblemen uit uw vakgebied te illustreren. Om de vaart in het proces te houden, hebben wij de volgende voorstellen met betrekking tot de logistiek:

 

  • U bereidt uw voordrachten voor met daarin verwerkt uw interactieve vragen. U verwerkt dit in een powerpointpresentatie die u zelf meeneemt naar het congres.

  • Het technisch bureau dat de ondersteuning verzorgd zal gevraagd worden om de sessie op de gebruikelijke wijze te ondersteunen met stemkastjes en computerprojectie.

  • Wij verzoeken u ruim voor het congres de vragen die in uw powerpointpresentatie en uw interactieve sessie voorkomen met de juiste antwoorden te mailen aan het secretariaat van de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen te weten: vandriessen@nvk.nl.

  • In het voorlopige en definitieve programmaboekje wordt vermeld of uw symposium een interactief karakter zal hebben met of zonder stemkastjes.

 

Mijn sectie