Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Naar de aanlevermodule

ATTENTIE

 

Het NVK-Congres en de media

Het NVK Congres Kindergeneeskunde richt zich op de eigen beroepsgroep. Dit betekent echter niet dat alles wat besproken wordt ‘in eigen kring’ blijft. De NVK vindt dit ook niet gewenst, gezien de maatschappelijke relevantie van de kindergeneeskunde.

 

Indien u een bijdrage levert aan het congres, houdt u er dan rekening mee dat uw bijdrage vooraf en achteraf via de media openbaar gemaakt kan worden (zie spelregels).

 

Dit geldt zowel voor abstracts en posters als voor mondelinge bijdragen van sprekers en toehoorders. Is uw bijdrage potentieel publiciteitsgevoelig, leest u dan vóór het indienen van uw abstract eerst deze spelregels van de NVK t.a.v. publiciteit en media rond het congres.

 

Verder naar de aanlevermodule

 

Spelregels
De NVK hanteert rond het NVK-Congres de volgende spelregels t.a.v. publiciteit en media:

  • Titels van geaccepteerde abstracts, symposia en namen van sprekers/auteurs kunnen worden gepubliceerd in het voorlopig programma en het definitieve programma van het congres. Beide uitgaven worden o.a. in PDF-formaat op de openbare, vrij toegankelijke website van de NVK gepubliceerd.

  • In de maanden voorafgaand aan het conges wordt het NVK Congresmagazine verspreid onder alle NVK-leden andere potentiele congresdeelnemers. Het congresmagazine kan informatie over voordrachten bevatten. Ook kunnen de NVK Nieuwsbrief en Kinderarts & Wetenschap voor het congres aandacht besteden aan voordrachten. Hierover wordt door de redacties van de tijdschriften vooraf met de betrokken onderzoekers/sprekers gecommuniceerd.

  • Alle geaccepteerde abstracts worden gepubliceerd als speciale uitgave van Kinderarts & Wetenschap, onder de titel ‘Samenvattingen der voordrachten’. Deze uitgave wordt tijdens het congres aan alle deelnemers en eventuele vertegenwoordigers van de media uitgereikt. Op de dag voor het congres wordt deze uitgave tevens gepubliceerd in PDF-formaat op de openbare, vrij toegankelijke website van de NVK. Enkele dagen voor het congres kunnen de samenvattingen tevens als app beschikbaar worden gesteld.

  • Vertegenwoordigers van de media kunnen op aanvraag onderdelen van het congres bijwonen. De NVK stelt in principe als voorwaarde dat de voorzitter van het betreffende symposium en de sprekers instemmen met de aanwezigheid van de journalist. De voorzitter van het symposium maakt voor aanvang van de sessie bekend dat een vertegenwoordiger van de media aanwezig is. De NVK kan toestemming te allen tijde weigeren.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK