Verzendlijst

De papieren versie van de Call for Papers wordt verstuurd naar:

 

 • Leden Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Hoofden Opleidingsklinieken Kindergeneeskunde in Nederland

 • Leden Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Hoofden Opleidingsklinieken Kindergeneeskunde in Nederlandstalig België

 • Besturen van de secties en werkgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Besturen van de verenigingen en werkgroepen voor Kinderchirurgie, Kinderneurologie, Kinderradiologie, Anthropogenetica, Kinderpsychiatrie, Kinderpathologie der lage landen, Kinderdermatologie en Kinderpsychologie

 • Adviesgroep Diabetes Mellitus bij Kinderen

 • Bestuur van de Nederlandse Groeistichting

 • Centraal Bureau van de Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen

 • Bestuur Artsen (Vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland

 • Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen Nederland

 • Vereniging Klinische Genetica Nederland

Mijn sectie