Waar let de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen op bij de beoordeling van abstracts

Bij de beoordeling van abstracts let de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen op de volgende punten:

  • Relevantie voor doelgroep (algemeen kinderarts en kinderarts-deelspecialist)

  • Adequate methode die past bij de  vraagstelling

  • Voldoende resultaten (dus niet resultaten zullen worden gepresenteerd)

  • Wordt de vraag die in de inleiding/doelstelling staat wel beantwoord?


Alle 3 moeten positief scoren voor acceptatie.
 

Aanvullingen:

  • Maximaal aantal woorden 450

  • Geen literatuur reviews.

  • Indien reeds gepubliceerd, wordt het abstract niet geaccepteerd.

  • Casuïstiek kan wel als deze een duidelijke boodschap heeft.


Abstract moet in het Nederlands worden ingediend.
 

Mijn sectie