Definitief programma 2013

Het Definitief programma van het NVK Congres 2013 is nu beschikbaar.

 

Definitief programma NVK Congres 2013

 

Het Definitief programma is ook beschikbaar via  de App.

 

Op de lijst van exposanten op het NVK-Congres in het Definitief programma ontbreken per abuis de volgende twee bedrijven:

Arseus Medical Farma Belgica

UpToDate

Mijn sectie