Call for abstracts

Inzenden niet meer mogelijk

NVK Congres
5, 6 en 7 november 2014, NH Koningshof, Veldhoven
 

Time for Change!

Vernieuwing NVK Congres

Het NVK congres is aan het veranderen. Er waait een frisse wind door de opzet van het congres met als doel om u beter te voorzien van precies datgene waar u behoefte aan heeft als u het NVK congres bezoekt. Deze Call for Abstracts ziet er dan ook anders uit dan voorheen.

Wij nodigen u graag uit om:

· abstracts met onderzoeksresultaten in te dienen

· uw successen met ons te delen (great achievements)

· ideeën voor hot topics aan te dragen

· en symposia in te dienen die

o   inspireren

o   reflecteren

o   of een praktisch nascholingskarakter hebben


Abstracts wetenschappelijk onderzoek

Met nadruk worden promovendi en jonge onderzoekers uitgenodigd recent werk hiervoor in te sturen. Abstracts mogen in het Engels of Nederlands ingediend worden; het max. aantal woorden is gesteld op 300. Uit de ingezonden abstracts zullen er 60 worden geselecteerd die gepresenteerd mogen worden tijdens de SLAM-SESSIES. In een SLAM-sessie van een uur worden 10 presentaties (in het Nederlands) van 3 minuten gegeven, gevolgd door 3 minuten discussietijd per presentatie. Wij verwachten dat deze gefocuste presentaties die zich tot de essentie beperken een levendig palet zullen schetsen van het hedendaagse kindergeneeskundig onderzoek. Hierbij is nadrukkelijk ook ruimte voor discussie ingeruimd. De inzenders van de geselecteerde abstracts krijgen extra hulp bij de uitdaging om de essentie van hun onderzoek in 3 minuten weer te geven. Zij krijgen een gratis presentatietraining aangeboden die in oktober 2014 zal plaatsvinden op drie verschillende locaties in het land. Er zullen dit jaar dus geen posterpresentaties en vrije voordrachten meer zijn, maar deze presentatievormen worden vervangen door de 6 SLAM-sessies in het programma.
De abstracts kunnen worden ingediend via de volgende website: http://congressline.pedianet.nl/callforabstracts

 

Beoordeling van de abstracts vindt plaats volgens de criteria vermeld op het beoordelingsformulier: 

Beoordelingsformulier abstracts NVK Congres 2014

 

Great Achievements

De congrescommissie ziet graag inzendingen tegemoet die een belangrijke en inspirerende prestatie voor het voetlicht brengen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan successen op een breed kindergeneeskundig gebied, zoals bijvoorbeeld implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten, verbeteringen op het gebied van patiënt-veiligheid, patiënt-vriendelijkheid of een bijzondere aanpak op opleidingsgebied. Uit de ingezonden great achievements zullen naar verwachting ongeveer 8 onderwerpen worden geselecteerd. In het programma is er tijd voor 15 minuten presentatie per onderwerp, waarop 7 minuten discussietijd volgt. Voor het indienen van een Great Achievement vragen we u een samenvatting van de beoogde presentatie in maximaal 250 woorden te mailen aan jdesel@scem.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail svp: NVK congres Great Achievement.

 

Hot topics

Bij de hot topics kunnen nieuwe ontwikkelingen aan bod komen of dilemma’s op klinisch, ethisch of maatschappelijk vlak met betrekking tot de kindergeneeskunde. Graag nodigen wij u uit om uitgewerkte ideeën voor hot topics aan te dragen. Er zullen enkele hot topics worden geselecteerd voor een presentatie van 30 minuten. Voor het indienen van een Hot topic vragen we u een samenvatting van de beoogde presentatie in maximaal 250 woorden te mailen aan jdesel@scem.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail svp: NVK congres Hot topic.

Symposia en workshops

In de nieuwe opzet van het congres zijn wij voornemens om elk jaar 5 secties uit te nodigen om een symposium te presenteren met een uitdrukkelijk nascholingskarakter. In 2014 zijn hiervoor de volgende secties uitgenodigd: Allergologie, Nefrologie, Tropische Geneeskunde, Cardiologie en Gastro-enterologie. Volgens een roulatiesysteem komen elk jaar 5 andere secties aan de beurt, zodat alle secties in de gelegenheid zijn om eens per 3 jaar een symposium op het congres te presenteren. Graag willen we buiten de secties ook andere commissies en samenwerkingsverbanden binnen de NVK uitnodigen om een symposium of workshop in te dienen met een inspirerend, reflecterend of nascholingskarakter.
·  Een inspirerend symposium/workshop zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe manieren van diagnosticeren, behandelen, communiceren, opleiden of werken.
· Een reflecterend symposium/workshop zou bijvoorbeeld een ethische of maatschappelijke ontwikkeling of dilemma kunnen belichten.
·  Bij een symposium/workshop met een nascholingskarakter wordt er veel waarde toegekend aan een praktische en waar mogelijk interactieve invulling die voor een brede groep van kinderartsen interessant is. De commissie juicht het toe wanneer een dergelijk symposium/workshop wordt geleid door een tandem van 2 personen bestaande uit een academisch werkend kinderarts en een kinderarts die in een algemeen ziekenhuis werkzaam is.


Voor alle symposia/workshops geldt dat een multidiciplinaire opzet wordt aangemoedigd. Wanneer een onderwerp zich hiervoor leent, kunnen de indieners er ook voor kiezen om het in een Pro-Con debatvorm te gieten. Uit de ingezonden symposia/workshops zullen wij er een aantal selecteren. Voor de geselecteerde symposia/workshops is in het programma anderhalf uur per symposium gereserveerd.
Voor het indienen van een Symposium/workshop vragen we u een samenvatting hiervan in maximaal 250 woorden te mailen aan jdesel@scem.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail svp: NVK congres Symposium/workshop.

 

DEADLINE INZENDING (abstract slamsessie, hot topic, great achievement, symposium/ workshop): 23 mei 2014

 

Voor verdere informatie over de programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onderstaand correspondentieadres. 

Met collegiale groet,

Namens de NVK congrescommissie 2014,

 

Karin Fijn van Draat, voorzitter 

 

Correspondentieadres:
SCEM
t.a.v. Judith Desel
Postbus 21
4196 ZG Tricht
E-mailadres: jdesel@scem.nl

 

 

Mijn sectie