Aanmelding vrije voordrachten en posters

De Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen ziet gaarne bij eerste aanmelding voor vrije voordrachten en posters een abstract tegemoet dat voldoet aan de richtlijnen (zie Algemene richtlijnen abstracts).

Het aanleveren van abstracts vindt elektronisch plaats, via de speciale aanlevermodule. Klik op onderstaande link om naar de aanlevermodule te gaan.

 

Naar de aanlevermodule  (u krijgt eerst enige informatie over het congres en de media)

Het abstract moet de relevante data bevatten. Met nadruk worden promovendi en jonge onderzoekers gevraagd recent werk in te sturen.

 

Abstracts die niet volgens de regels zijn opgesteld, worden niet beoordeeld.

 

Transparantie van belangen
U dient bij het indienen van het abstract te vermelden of er sprake is van mogelijke belangenverstrenegeling, conform de regels van de NVK. Over afgewezen symposia, vrije voordrachten of programmering kan niet worden gecorrespondeerd.

Naar de regels van de NVK over transparatie van belangen 

 

De selectie van de voordrachten en posters zal op basis van het volledige abstract plaatsvinden. Bij acceptatie zal dit abstract in ongewijzigde vorm in het NVK-congres supplement van het Kinderarts & Wetenschap worden opgenomen. Let u daarom op taal en schrijffouten!

 

De abstracts voor vrije voordrachten en posters dienen vóór 31 mei 2013 te zijn gearriveerd. De inzenders van een abstract voor een een vrije voordracht of poster ontvangen schriftelijk bericht op hun correspondentieadres. Dit correspondentieadres dient derhalve te worden vermeld bij uw inzending. 

Mijn sectie