Algemene richtlijnen abstracts

Deadlines:

 • deadline aanmelding symposia: vóór 10 mei 2013

 • deadline abstracts, vrije voordrachten en posters: vóór 31 mei 2013

 • deadline abstracts symposia: vóór 21 juni 2013

 

Het aanleveren van abstracts vindt elektronisch plaats, via de speciale aanlevermodule. Klik op onderstaande link om naar de aanlevermodule te gaan.

Naar de aanlevermodule (u krijgt eerst enige informatie over het congres en de media)

U wordt verzocht bij het abstract uw voorkeur-indeling in het congresprogramma aan te geven.

Er dient aangegeven te worden tot welke van de volgende categorieën het abstract behoort: 

 

Onderzoek:

 • klinisch: prospectief, retrospectief, case-control, anders

 • niet- klinisch: dierexperimenteel, laboratorium, anders

 

Rubrieken/thema:

 • algemene pediatrie

 • cardiologie

 • chirurgie

 • dermatologie

 • endocrinologie

 • follow-up

 • gastro-enterologie

 • genetica en aangeboren afwijkingen

 • hematologie

 • immunologie

 • infectieziekten

 • intensive-care

 • nefrologie

 • neurologie

 • oncologie

 • perinatologie

 • pulmonologie

 • reumatologie

 • stofwisselingsziekten

 • voeding

 • anders 

 

Eigen voorkeur:

 • voordracht

 • poster

 

Het abstract dient alle relevante data te bevatten.
De voorkeur voor de indeling van het abstract gaat uit naar:

1. Inleiding
2. Doel
3. Methoden
4. Resultaten
5. Conclusies.

HET ABSTRACT MAG INCLUSIEF TITEL MAXIMAAL 450 WOORDEN BEVATTEN.

 

Aanleveren van tekst

Het aanleveren van abstracts vindt elektronisch plaats, via de speciale aanlevermodule. Klik op onderstaande link om naar de aanlevermodule te gaan.

Naar de aanlevermodule (u krijgt eerst enige informatie over het congres en de media)

Naar de aanlevermodule (u krijgt eerst enige informatie over het congres en de media)

2. Bewaar een back-up van uw abstract.

 

Mijn sectie