Info over het programma

Het 35ste NVK-Congres vindt plaats op 6, 7 en 8 november 2013 (woensdag, donderdag en vrijdag).

De 'Dag voor jonge onderzoekers' vindt plaats op dinsdag 5 november.  Aanmelding en het indienen van abstracts ten behoeve van deze dag is nog niet mogelijk: let op NVK Nieuwsmail.

De Commissie nodigt u uit tot de mogelijkheid om symposia in te dienen. Interactieve symposia hebben de voorkeur. De 6 meest interessante symposia komen in aanmerking voor stemkastjes. Voor informatie over de vormgeving van interactieve sessies klikt u hier.

Bij de indiening voor de symposia dient aangegeven te worden wat de beoogde boodschap is. In principe wordt voor symposia een kwart dagdeel uitgetrokken (75-90 minuten). De symposia worden over het algemeen vanuit de secties, multidisciplinaire teams en werkgroepen  van de Vereniging voorbereid. De plenaire sessies worden vanuit de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen georganiseerd.

Daarnaast nodigt de commissie iedereen uit om voor de kindergeneeaskunde en jeugdgezondheidszorg interessante bijdragen van wetenschappelijke aard of met een nascholingskarakter in te zenden. Met nadruk worden promovendi en jonge onderzoekers uitgenodigd recent werk in te sturen. De sessies zullen worden ingedeeld naar onderwerp en de aard van de inhoud van de voordrachten (wetenschappelijk onderzoek of nascholing).

Het totale congres wordt geaccrediteerd met 18 punten (6 punten per dag).

De indeling van het congres is als volgt: 

  • Plenaire sessies: op woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagmiddag

  • Parallel sessies/symposia: op woensdagmiddag, donderdag- en vrijdagochtend

  • Postersessies: op woensdagmiddag, donderdag- en vrijdagochtend

  • Meet the Expert sessies op woensdag, donderdag- en vrijdag.

  • Tijdens het congres zullen diverse interactieve sessies worden georganiseerd

 

Mijn sectie