Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Verzendlijst

De papieren versie van de Call for Papers wordt verstuurd naar:

 

 • Leden Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Hoofden Opleidingsklinieken Kindergeneeskunde in Nederland

 • Leden Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Hoofden Opleidingsklinieken Kindergeneeskunde in Nederlandstalig België

 • Besturen van de secties en werkgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 • Besturen van de verenigingen en werkgroepen voor Kinderchirurgie, Kinderneurologie, Kinderradiologie, Anthropogenetica, Kinderpsychiatrie, Kinderpathologie der lage landen, Kinderdermatologie en Kinderpsychologie

 • Adviesgroep Diabetes Mellitus bij Kinderen

 • Bestuur van de Nederlandse Groeistichting

 • Centraal Bureau van de Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen

 • Bestuur Artsen (Vereniging) Jeugdgezondheidszorg Nederland

 • Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen Nederland

 • Vereniging Klinische Genetica Nederland

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK