NVK-Congres en de media

Info voor de media*
Het NVK-Congres is een jaarlijks terugkerende wetenschappelijke bijeenkomst, gewijd aan de kindergeneeskunde. Indien u als vertegenwoordiger van de media* bij een onderdeel van het congres aanwezig wilt zijn, dient u hiertoe voor het congres een verzoek in te dienen.

Naar info voor de media

 

Info voor congresdeelnemers, spelregels
Het NVK Congres Kindergeneeskunde richt zich op de eigen beroepsgroep. Dit betekent echter niet dat alles wat besproken wordt per definitie ‘in eigen kring’ blijft: er kunnen afspraken worden gemaakt met de media. Houd u daar als congresdeelnemer rekening mee.

Naar info voor congresdeelnemers, spelregels 

 

* de spelregels voor de media gelden voor alle personen en instanties die (onderdelen van) het congres willen bezoeken met als oogmerk over (onderdelen van) het congres en/of congresdeelnemers / sprekers te publiceren, direct en indirect, in welke vorm dan ook.

Mijn sectie