Info voor congresdeelnemers, spelregels

Het NVK Congres Kindergeneeskunde richt zich op de eigen beroepsgroep. Dit betekent echter niet dat alles wat besproken wordt ‘in eigen kring’ blijft. De NVK vindt dit ook niet gewenst. Gezien de maatschappelijke relevantie van de kindergeneeskunde probeert de NVK het congres bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Indien u het congres bijwoont, houdt u er dan rekening mee dat uw bijdrage vooraf en achteraf via de media openbaar gemaakt kan worden (zie spelregels). Dit geldt zowel voor indieners van abstracts en posters als voor mondelinge bijdragen van sprekers en toehoorders.

 

Spelregels
De NVK hanteert rond het NVK-Congres de volgende spelregels t.a.v. publiciteit en media*:

  • Titels van geaccepteerde abstracts, symposia en namen van sprekers/auteurs kunnen worden gepubliceerd in het congresmagazine/voorlopig programma en het definitieve programma van het congres. Beide uitgaven worden o.a. in PDF-formaat op de openbare, vrij toegankelijke website van de NVK gepubliceerd.

  • In de maanden voorafgaand aan het conges worden congresspecials van de NVK Nieuwsbrief en Kinderarts & Wetenschap verspreid onder alle NVK-leden en eventueel andere potentiele congresdeelnemers. Deze uitgaven kan informatie over voordrachten bevatten. Hierover wordt door de redacties van de tijdschriften  vooraf met de betrokken onderzoekers/sprekers gecommuniceerd.

  • Alle geaccepteerde abstracts worden gepubliceerd als speciale uitgave van Kinderarts & Wetenschap, onder de titel ‘Samenvattingen der voordrachten’. Deze uitgave wordt tijdens het congres aan alle deelnemers en eventuele vertegenwoordigers van de media uitgereikt. Op de dag voor het congres wordt deze uitgave tevens gepubliceerd in PDF-formaat op de openbare, vrij toegankelijke website van de NVK. Enkele dagen voor het congres kunnen de samenvattingen tevens als app beschikbaar worden gesteld.

  • Vertegenwoordigers van de media kunnen op aanvraag onderdelen van het congres bijwonen. De NVK stelt in principe als voorwaarde dat de voorzitter van het betreffende symposium en de sprekers instemmen met de aanwezigheid van de journalist. De voorzitter van het symposium maakt voor aanvang van de sessie bekend dat een vertegenwoordiger van de media aanwezig is. De NVK kan toestemming te allen tijde weigeren.

 

* de spelregels voor de media gelden voor alle personen en instanties die (onderdelen van) het congres willen bezoeken met als oogmerk over (onderdelen van) het congres en/of congresdeelnemers / sprekers te publiceren, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

Mijn sectie