Info voor de media

Het NVK-Congres is een jaarlijks terugkerende wetenschappelijke bijeenkomst, gewijd aan de kindergeneeskunde. Het wordt georganiseerd door de Commissie Wetenschappelijke Vergaderingen (CWV) van de NVK en de NVK Congrescommissie in opdracht van het bestuur van de NVK. Het evenement vindt doorgaans plaats in de eerste week van november, van woensdag t/m vrijdag, in NH Hotel Koningshof te Veldhoven.


Indien u bij een onderdeel van het congres aanwezig wilt zijn, dient u hiertoe vooraf (voor het congres) een verzoek in te dienen. Toestemming wordt verleend indien, behalve de NVK, ook de voorzitter van de betreffende sessie en de sprekers geen bezwaar hebben. Uw aanwezigheid wordt vooraf door de voorzitter van de sessie aan de overige aanwezigen bekend gemaakt. Verder dient vooraf duidelijk te zijn in welk medium eventuele publicaties zullen verschijnen. U kunt uw verzoek indienen bij de NVK, email hoogesteijn@nvk.nl.
 

Mijn sectie