Enquete voor Opleiders Kindergeneeskunde

Loading...
Loading...

Wat vindt u van de duur van de verplichte stages?

Uw visie op het portofolio

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoe wardeert u het discipline overstijgend onderwijs in uw OOR met een cijfer 1-10?

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Uw visie op de inhoud van de opleiding en de expositie van AIOS aan patiëntenproblem

Uw visie op toetsing

Uw visie op het wetenschappelijke vorming van AIOS

Uw visie op het draagvlak voor de opleiding

Open vragen

Wat zijn volgens u in uw ziekenhuis in de praktijk de beste cq best gerealiseerde onderdelen van GOED?

Digitaal loket

Mijn sectie