Enquête eerstelijns zorg voor het kind

Geachte contactpersonen kwaliteit,

Het NVK bestuur ontvangt vanuit de achterban verschillende signalen over de deskundigheid van huisartsen met betrekking tot de kindergeneeskunde. Om deze signalen, zowel positieve als negatieve, enigszins te kunnen objectiveren, willen wij u vragen om samen met uw vakgroep deze korte enquête in te vullen.

Wij zien uw reacties graag uiterlijk 1 december tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur NVK,
Károly Illy

Enquête

Mijn sectie