Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Enquête

Enquête eerstelijns zorg voor het kind

Geachte contactpersonen kwaliteit,

Het NVK bestuur ontvangt vanuit de achterban verschillende signalen over de deskundigheid van huisartsen met betrekking tot de kindergeneeskunde. Om deze signalen, zowel positieve als negatieve, enigszins te kunnen objectiveren, willen wij u vragen om samen met uw vakgroep deze korte enquête in te vullen.

Wij zien uw reacties graag uiterlijk 1 december tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur NVK,
Károly Illy

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK