Adviesraad Informatie- en Communicatietechnologie

Over de Adviesraad ICT

De Adviesraad ICT is opgericht in 1999 met als doelstelling: de kwaliteit van de gezondheidszorg van kind en adolescent te verbeteren door toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie, zich daarbij richtend op functies van de kinderarts: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en management. De raad brengt daartoe advies uit aan het bestuur van de NVK en ondersteunt het bestuur in de praktische uitwerking van die adviezen.
 

Samenstelling

  • Dr. C.R.W. Korver (voorzitter)

  • J.J. Schermer- Rotte (secretaris)

  • Dr. A.J. de Beaufort

  • Dr. B. Boersma

  • J.A. Bokma

  • Dr. J.A. Hazelzet

  • Dr. H.J. Veeze

  • Dr. G.W. 't Jong
     

Contactgegevens NVK bureau

@: nvk@nvk.nl
​T: 088 - 282 33 06
 

Meer informatie

Nota ‘Toekomst van de Adviesraad ICT (alleen leden)
Informatieplan Kindergeneeskunde

 

Mijn sectie