Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Adviesraad Informatie- en Communicatietechnologie

Over de Adviesraad ICT

De Adviesraad ICT is opgericht in 1999 met als doelstelling: de kwaliteit van de gezondheidszorg van kind en adolescent te verbeteren door toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie, zich daarbij richtend op functies van de kinderarts: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en management. De raad brengt daartoe advies uit aan het bestuur van de NVK en ondersteunt het bestuur in de praktische uitwerking van die adviezen.
 

Samenstelling

  • Dr. C.R.W. Korver (voorzitter)

  • J.J. Schermer- Rotte (secretaris)

  • Dr. A.J. de Beaufort

  • Dr. B. Boersma

  • J.A. Bokma

  • Dr. J.A. Hazelzet

  • Dr. H.J. Veeze

  • Dr. G.W. 't Jong
     

Contactgegevens NVK bureau

@: nvk@nvk.nl
​T: 088 - 282 33 06
 

Meer informatie

Nota ‘Toekomst van de Adviesraad ICT (alleen leden)
Informatieplan Kindergeneeskunde

 

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK