Beroepsbelangencommissie (BBC)

De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de maatschappelijke en zakelijke belangen van de kinderartsen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke overheid en andere beleidsorganen. De BBC zet zich in voor de financiering van kindergeneeskundige zorg. Ook houdt de BBC zich bezig met honorerings- en dienstverbandkwesties en zaken als de positie van kinderafdelingen in kleine ziekenhuizen en producttypering. 
 

Binnen de BBC wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van kinderartsen in dienstverband en vrije vestiging en van kinderartsen werkzaam in universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen (grote en kleine) en andere instellingen dan ziekenhuizen. 
 

Vanuit de BBC zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.


Samenstelling

N.J van den Berg (voorzitter)
Drs. H.Th. Henneveld
G.J. van den Hoek
Dr. R.H.J. Houwen
P. de Laat
T. Mohns
Dr. A.C. de Mol
S. de Pont
Drs. B.C.M.S. Timmers-Raaijmaakers
Dr. A.A. Verrijn Stuart 


Contactpersoon NVK bureau

Henrike Klein Ikkink, Beleidsmedewerker
@: klein@nvk.nl / T: 088 – 282 33 27
Werkdagen: maandag t/m donderdag(ochtend)

Mijn sectie