Concilium Subspecialistische Opleidingen

Over het CSO

Het CSO voert namens de NVK alle werkzaamheden uit die betrekking hebben op de subspecialistische opleidingen, de (her)registratie van kinderartsen-subspecialist en de visitatie en (her)erkenningen van subspecialistische (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Het CSO bewaakt de normen, bevordert en stimuleert de professionaliteit en een optimaal subspecialistisch opleidingsklimaat. Het CSO doet haar werkzaamheden in afstemming en onderling overleg met het Concilium Paediatricum (CP).

 

Het CSO bestaat uit een dagelijks bestuur (dbCSO) en een plenaire vergadering (PCSO). Alle subspecialistische secties zijn door een kinderarts-subspecialist, die in principe erkend is als opleider of plaatsvervangend opleider, vertegenwoordigd in het PCSO. De communicatie tussen het CSO en de subspecialistische secties verloopt via hun vertegenwoordiger in het PCSO.

 

Voor omschrijving van de samenstelling, benoeming, taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en verslaglegging van het CSO zie het reglement, dat door het bestuur van de NVK is vastgesteld.

 

Meer info over het CSO, het reglement, erkenningen, (her)registraties, eisen en fomulieren vindt u in de rubriek Opleiding, onderdeel Opleiding tot subspecialist
 

Samenstelling

CSO

J. Rotteveel (voorzitter)
K.D. Liem (secretaris)
M.C.A. Bruin
N.J.T. Arends
C.R. Lincke
K.M. Dolman
F.G.J. Calkoen (fellow)

 

CSO Plenair
H.G.M. Arets
D. Bakker
J.M.P.J. Breur
P.P.T. Brons
E.A.M. Cornelissen
P.M. van Hasselt
P.M. Hoogerbrugge
S.S.M. Kamphuis
J.M.H. Keus
M. Klaassens
M.C.J. Kneyber
R.F. Kornelisse
I.M.B. Russel
R. Scheenstra
A.B. Sprikkelman
A.A. Verrijn Stuart
J.G. Wildenbeest

 

Contactpersonen NVK bureau

Liane Pool
@: cso@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

Mijn sectie