Commissie Kwaliteits Visitaties Kindergeneeskunde (KVK)

De commissie Kwaliteits Visitaties Kindergeneeskunde (KVK) heeft als opdracht om de zorg voor kwaliteit van de kindergeneeskundige praktijken te beoordelen. Dit gebeurt door een systeem van visitaties uit te voeren en te onderhouden.

 

De visitaties worden verricht door ad-hoc visitatiecommissies, bestaande uit een lid van de commissie KVK, twee kinderartsen en een ambtelijk secretaris. Aan de hand van de resultaten van diverse visitatieinstrumenten en gesprekken ter plaatse schrijven zij een visitatierapport met conclusies en aanbevelingen. Dit wordt door de commissie KVK besproken en vastgesteld. Sinds 1994 worden alle niet- opleidingspraktijken kindergeneeskunde gevisiteerd. Sinds 2004 worden ook opleidingsklinieken gevisiteerd. De wijze van visiteren en de inhoud van de vragenlijsten zijn en worden in de loop der tijd regelmatig aangepast.

Meer info over de kwaliteitsvisitaties: Kwaliteitsvisitaties Kindergeneeskunde.

 

Samenstelling

N. de Bruijn
K.E. Das
N. Dors
L.M. Leer
C.B. Meijssen
P.W.J. van Mossevelde
M.M. Pestman-Harms (voorzitter)
F.G.A. Versteegh
J. de Witte
C.M. Zwaan


Contactpersonen NVK bureau

Mw. Patty Smit @: smit@nvk.nl / T: 088- 282 33 18

Mijn sectie