Commissie Nascholing & Accreditatie (N&A)

Doel van de commissie Nascholing en Accreditatie is zorgen voor een adequaat en dekkend systeem van nascholing en accreditatie. De nadruk ligt op de inhoud van het nascholingsaanbod en het vergroten van de kwaliteit hiervan.
 

Het NVK-bureau beoordeelt (gemandateerd door de commissie) accreditatieaanvragen van aanbieders van nascholing. Dit gebeurt aan de hand van criteria, die overeenkomen met de eisen die de wet BIG stelt. Ook behandelt het NVK-bureau individuele verzoeken van kinderartsen om accreditatiepunten toe te kennen aan door hen gevolgde activiteiten.
 

Meer info over nascholing en accreditatie: naar het onderdeel Nascholing.

 

Samenstelling

A. Steur (voorzitter)
Dr. C.C. Obihara

A.T.M. Dittrich

L.G.M.  van Rooij


Contactpersonen NVK bureau

Mw. Liane Pool, Beleidsmedewerker
@: nascholing@nvk.nl / T: 088 - 282 33 19

Mijn sectie