Commissie Richtlijnen & Indicatoren (R&I)

De commissie Richtlijnen en Indicatoren heeft als doel:
- zorgdragen voor voldoende aanbod van evidence based richtlijnen en nieuwe indicatoren;
- zorgdragen voor de kwaliteit van evidence based richtlijnen en indicatoren;
- zorgdragen voor toegankelijkheid van richtlijnen en indicatoren;
- zorgdragen voor integratie van richtlijnen en indicatoren in het totale (kwaliteits)beleid van de NVK


Meer info over richtlijnen en indicatoren: naar het onderdeel Richtlijnen of het onderdeel Indicatoren.


Samenstelling

Mw. M.M. Tabbers (voorzitter)
Mw. C.H. van Ommen
Dhr. M. Bijlsma 
Mw. A.M. van Wermeskerken (secretaris)
Dhr. V. Bekker
Mw. A.E. Westra
Mw. D.H. Zeef
Mw. T. Sieswerda-Hoogendoorn
Mw. F. van Herrewegen
Dhr. R.M. van Ree

Documenten richtlijnen

Procedure richtlijnontwikkeling
Format NVK samenvatting voor richtlijnontwikkeling
Naamgeving en criteria voor NVK kwaliteitsdocumenten
Taakverdeling portefeuillehouders
Kaderbrief SKMS2-2019/2020 - vastgesteld okt 2019

Contactpersonen NVK bureau

@: richtlijnen@nvk.nl / T: 088 - 282 33 06

Mijn sectie