Commissie Wetenschap

Let op: de commissie Wetenschap is sinds 2015 niet meer actief.

De commissie Wetenschap vloeide voort uit de activiteiten van de ad-hoc commissie wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde. Deze commissie heeft in opdracht van het bestuur in 2006 in kaart gebracht op welke beleidsvlakken gewerkt zou kunnen worden aan een verbetering van het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse kindergeneeskunde. Een advies hierover is op 22 mei 2006 aangeboden aan het bestuur van de NVK onder de titel Rapport 'Vooruitgang in onderzoek' (cWOK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn sectie