Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Beoordelingscommissie Gorter penning

De NVK reikt periodiek (in principe om de drie jaar) de Prof.dr. E. Gorterpenning uit aan een professional in de kindergeneeskunde wegens zijn of haar verdienste op dit gebied. In het jaar waarin de penning wordt uitgereikt, stelt het bestuur een beoordelingscommissie samen die een oproep doet tot inzending, de kandidaten beoordeelt en de penning uitreikt. Volgens het reglement van de Gorterpenning bestaat de commissie uit drie leden onder wie tenminste één hoogleraar in de kindergeneeskunde en één bestuurslid. Uit haar midden wijst de commissie een voorzitter en een secretaris aan.

 

Meer informatie over de Gorter penning vindt u hier.


Contactpersoon NVK bureau

Elise van Dam, Officemanager
 @: vandam@nvk.nl / T: 088 - 282 33 16

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK