Stuurgroep Herziening Opleiding / IN VIVO

Over de stuurgroep en de herziening

De leden van de stuurgroep zijn door het bestuur van de NVK benoemd in het voorjaar van 2004. Doelstelling van de stuurgroep is de modernisering van de opleiding kindergeneeskunde volgens de nieuwe regelgeving van het Centraal College Medisch Specialisme (CCMS). De stuurgroep heeft in samenspraak met de opleiders kindergeneeskunde, de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs, verschillende andere wetenschappelijke verenigingen en het CCMS een notitie opgesteld waarin de algemene competenties nader zijn uitgewerkt voor de kindergeneeskunde. Daarnaast is een voorstel gemaakt voor de modulaire opleidingsstructuur. Deze blauwdruk is door de leden van de NVK in de najaarsvergadering 2004 vastgesteld.
In 2006 is het rapport 'Generieke Onderwijs en Evaluatie Doelen (GOED)' verschenen en door de leden van de NVK in de voorjaarsvergadering 2006 vastgesteld.
 

Meer info over de herziening in de rubriek Opleiding, onderdeel De nieuwe opleiding.
 

Samenstelling:

Dr J.O.O. Busari


Contactpersonen NVK bureau

Mw. Elise van Dam
@: vandam@nvk.nl
T: 088 - 282 33 16

 

Mijn sectie