Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK)

Het NSCK werd in 1992 geïnitieerd door de NVK. Met het signaleringssysteem wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de prevalentie van zeldzame of nieuwe aandoeningen bij kinderen van 0 tot 18 jaar, en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen dat gericht is op de achtergronden, de diagnostiek, de behandeling, de prognose en de preventie van deze aandoeningen. Met het hieruit voortkomende onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de gezondheid van Nederlandse kinderen, waar wij als kinderartsen mede verantwoordelijk voor zijn.

Meer informatie over het NSCK en het signaleringssysteem: naar Onderzoek, onderdeel NSCK

 

Samenstelling bestuur

Dhr. dr. M.E. Weijerman (voorzitter)

Mw. dr. A.C. Engelberts

Mw. dr. B. Funke Kupper

Mw. drs. M.P. Gruppen

Dhr. drs. T.G.J. de Meij

Drs. S.E.M. Vaassen


Contact

Coördinator NSCK, Henrike Klein Ikkink
@: klein@nvk.nl / nsck@nvk.nl / T: 088 - 282 33 06

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Postbus 20059
3502 LB Utrecht

Mijn sectie