Werkgroep Zieke kinderen zonder papieren

Over de werkgroep 

De werkgroep Zieke kinderen zonder papieren is in 2005 opgericht door de sectie tropische kindergeneeskunde. Kinderartsen in alle delen van het land lopen vaak tegen problemen aan in de zorg voor asielzoekers en illegalen.
 

Mei 2005 organiseerde de werkgroep een refereer avond in het AMC om deze problematiek meer voor het voetlicht te brengen, waarbij er een algemeen gevoel was van ernstige zorg over hoe in Nederland de zorg voor illegalen en asielzoekers wordt vormgegeven. Juridische, financiële en ethische problemen werden gesignaleerd, maar ook problemen in de medische zorg, waarbij met name de continuïteit van zorg en de zorg voor psycho-sociale en psychiatrische problematiek naar voren kwamen.


Asielzoekers worden vaak overgeplaatst of zelfs uitgezet zonder dat de behandelend arts er van weet. Psychische zorg voor ouders die vaak ernstig getraumatiseerd zijn komt vaak pas laat op gang, waardoor niet alleen het functioneren van die ouder, maar ook de ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. Voor illegalen is er een forse drempel om zorg in te roepen, vanwege het idee dat ze dan aan de politie worden doorgegeven. Sinds kort komt daar ook vaker een administratieve en financiele drempel bij door de legitimatieplicht die ingevoerd is.


De werkgroep vindt dat zieke kinderen zonder papieren recht hebben op dezelfde zorg als alle kinderen in Nederland en heeft daarvoor een gedragscode opgesteld. In 2006 werd deze door de werkgroep geformuleerde gedragscode 'zieke kinderen zonder papieren' voor kinderartsen, door de NVK en dus door alle kinderartsen geaccordeerd. Zodat dit nu een officieel geldende gedragscode is.


Samenstelling

G.J. Driessen
P. van Rheenen
H. Scherpbier
M. van den Muijsenbergh (huisarts Nijmegen en Pharos Utrecht)
T. Hendriks 

Contactgegevens NVK bureau

T: 088 - 282 33 06
@: 
nvk@nvk.nl

Meer informatie

Zieke kinderen zonder papieren: meer info, meldpunt, etc.
 

Mijn sectie